Tjenester

 •                             Taktekking       Asfaltsbelegg(papp) Pvc-duk,Profiltekking
 •  
 •  
 •                             Membraner      Terasse, dekke og Torvtaks-membran
 •  

 

 •                             Baderom          Gulv/Våtsone

 

 

 

 •                        Radonsperre 

 

 

                                

 

 

                                     

 

 

Legging av asfaltsbelegg og Pvc-duk

Belegget kan legges på alle flate, faste underlag beregnet for tekking med membran. Belegget festes mekanisk i omlegg som sveises , endeskjøter sveises med overlapp på 15 cm.

 

Profiltekking med ALKORDESIGN

ALKORDESIGN® består av 2 elementer:

 

 • alkorPLAN® F takfolie mekanisk festet.

 • Ekstrudert alkorPLAN® PVC-P-profiler, varmluftsveiset til takmembranen.

 

ALKORDESIGN® kombinerer utseendet til et aluminium-, bly, zink- eller kobbertak med fordelene ved alkorPLAN® syntetiske vanntetningsmembraner. alkorPLAN® ettlagssystem eliminerer mange av ulempene ved metalltaksystemer.

 

 1. Kostnadseffektivitet:

ALKORDESIGN® kan bevirke viktige reduksjoner i kostnadene bade for taktekningen og bærekonstruksjonene – mer enn 40 % i enkelte tilfeller.

 1. Kortere installeringstid:

 • Festing uten klammer

 • Enklere, mer integrert detaljarbeid

 • Varmluftsveising

 1. Mindre risiko for fuktproblemer I konstruksjonerne:

Membranens damppermeabilitet reduserer faren for kondens og unngår ventileringsproblemer.

Takket være fleksibiliteten til alkorPLAN®-vanntetningsmembranene er alle geometriske takformer mulig å installere.

 1. Begrenset vekt:

alkorPLAN®-vanntetningsmembranene veier ikke mer enn 1,8kg/m² (1,5 mm tykke), så dette gir innsparinger på bærekonstruksjonen.

 1. Begrenset vedlikehold:

Generelt sett er visuell inspeksjon og enkel rengjøring av avløpsrenner og utløp tilstrekkelig

 

 

 

Sveising PVC

Håndsveising..


 

 

Sveising med varmluftsautomat

 

Profiltekking

 

Sveising asfaltsbelegg

Sveising med propangass-brenner

 

Sveising med varmluftsautomat